Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Sociální karta jako stigma a tunel.

V posledních dnech se snaží představitelé ministerstva práce a sociálních věcí přesvědčit veřejnost o prospěšnosti zavedení tzv. sociální karty. Jedná se o jakýsi hybrid mezi klasickou sociální kartou, která je ve světě používaná k identifikaci nároků a bankovní platební kartou. S laskavým svolením JUDr. Jana Hutaře použiji některé argumenty k osvětlení zásadního odmítavého stanoviska k tomuto projektu.

 

Podle ustanovení § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR, je sociální karta veřejnou listinou, obsahující identifikaci jejího držitele, a je průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Sociální karta má mít tyto funkce: identifikační - pro účely průkazu oprávněné osoby; autentizační – pro účely ověření oprávněné osoby ve vztahu k jednotnému informačnímu systému práce a sociálních věcí; platební – pro účely sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti.

 

Je zcela nepřijatelné, aby jakýkoliv identifikační doklad umožňoval sledovat platby, místa, částky i strukturu zboží či služeb, které byly kartou placeny. Sociální karta v tomto pojetí je prakticky očipováním lidí, je nástrojem, umožňujícím nejhrubší porušování soukromí. Je v rozporu s ustanoveními Listiny základních práv a svobod, zejména s čl. 1 o svobodě a rovnosti v důstojnosti a právech; čl. 3 a čl. 4, podle nichž povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Mezi ně bezesporu patří svoboda a rovnost důstojnosti, právo na ochranu důstojnosti a dobrého života, ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a právo na ochranu před neoprávněným shromaždováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Je evidentní, že zavedení sociální karty tak jak je navrhováno, je v rozporu s rovnými právy občanů i ve smyslu čl. 10 Listiny a čl. 4, zakazujícím zákonnou úpravu, která by porušovala základní práva a svobody.

 

Již samo zavedení sociální karty nutně znamená stigmatizaci jejího držitele (viz v diskusích velmi často používaný pojem „socka“). Držitel karty bude nutně, přinejmenším v části společnosti dehonestován – „i platit za něj musí úřad“. Taková osoba bude považována za osobu méněcennou, neschopnou života za podmínek, za nichž žijí a s penězi nakládají ostatní lidé?! V této souvislosti je třeba zmínit skutečnost, že osoby se zdravotním postižením potřebují pomoc společnosti nikoliv proto, že by se vyhýbaly práci, ale proto, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny zvládat bez pomoci některé životní situace. Zpravidla si tuto situaci nepřivodily samy, a tudíž i jejich dehonestace prostřednictvím podivných karet je nepřípustná a slušný stát jí nedělá.

 

Zavedení sociální karty, jako platební karty a její správa budou bezpochyby finančně velmi náročné. Podle návrhu má být používána mimo jiné k výplatě příspěvku na péči, rodičovských dávek, ale i dávek v nezaměstnanosti. Podíváme-li se na měsíční pohyb v této oblasti, např. v průběhu měsíce března 2011, bylo na úřadech práce nově zaevidováno 49 463 osob a z evidence úřadu práce odešlo celkem 68 597 uchazečů. Bylo by tedy vydáno 49 463 nových sociálních karet a odebráno 68 597. Obdobný pohyb je u příspěvku na péči, či u rodinných dávek. Software těchto karet a platby bude spravovat vybraný bankovní dům. Lze předpokládat, že držitelů těchto karet může být více než jeden milió;n a měsíční objem prostředků se bude pohybovat kolem 30 mld. Kč. Předkladatelé zákona navrhují, aby poplatky z bankovních transakcí si platili klienti z přiznaných sociálních dávek.

 

Je to skvělý kšeft. Zákon nařídí občanům provádět platby u konkrétní banky a ještě jim nařídí, aby si výdaje z bankovních operací zaplatili sami. To je dokonalá sociální politika, pouze příjemce pomoci není potřebný občan, ale bankovní svět.

Nelžete, pane ministře!

S panem ministrem Jaromírem Drábkem jsem se několikrát potkal a vždy jsme se ujišťovali, že sice máme na řadu věcí zcela rozdílné názory, ale naše vzájemná diskuse by měla být vždy korektní. Avšak nejen poslední tiskové zprávy MPS

Bereš dávky, jsi zločinec.

Po mediální masáži o cestě České republiky řeckou cestou přichází další masáž, zaměřená na příjemce sociálních dávek. Političtí představitelé, ale i část médií, vytvářejí atmosféru ve společnosti, že občané pobírající sociální dáv

Chudoba cti netratí….?

V pracovním návrhu ministerstva práce a sociálních věcí k programovému prohlášení vlády, které se zabývá sociální politikou, je navrhován následující bod „U všech druhů sociálních dávek a podpor bude výplata dávek podmíněna čestný

Volební programy politických stran ve vztahu k lidem se zdravotním postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) před třemi týdny oslovila šest politických stran (ODS, ČSSD, TOP 09, Věci Veřejné, KSČM a KDU-ČSL), které mají podle průzkumů veřejného mínění reálnou šanci dostat se do Posl

Studentské volby?!

Studentské volby jsou za námi a z dobře míněné akce zůstává podivná pachuť a rozporuplné pocity. Je dobře, že Člověk v tísni se chopil iniciativy a připravil edukační projekt, který měl přiblížit mladým lidem – nevoličům, co to js

Ať si každý zabije svou maminku a svého tatínka sám

Liberální reformní strana, jinak také strana jednoho muže pana Hamerského, má již dlouho jediné téma, a to téma „eutanázie“. Konečně se panu Hamersk

Lidské hyeny profitují na lidech s handicapem.

V každé společnosti, žije poměrně početná skupina lidí, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení jsou odkázáni na pomoc společnosti a mohu pracovat jen za mi

Dotační řízení ohrožuje služby sociální péče

V roce 2007 vstoupil v platnost zákon o sociálních službách. Byl přijat na základě široké politické shody všech parlamentních stran.

Reforma zdravotnictví, nebo velký tunel ?

České zdravotnictví nepochybně trpí řadou neduhů, které vedou k neefektivnímu využívání finančních prostředků určených na zdravotní péči.

Měla by být lékařská péče bezplatná?

Otázka, zda má být lékařská péče bezplatná není příliš přesná a je zavádějící. V médiích, ale i ve veřejnosti se

Návštěva Vídně

Dne 6. května 2008 jsem společně se svými spolupracovníky z NRZP ČR navštívil, na pozvání pana Mgr. Herberta Haupta, právního ochránce osob se zdravotním postiž

Nehrajme si se smrtí

Téma eutanázie se pravidelně vrací jako téma diskuze, ale i legislativních úprav a je zřejmé, že dříve či později bude předložen ucelený návrh, který pra

Pane Čunku, zůstaňte svůj

Vyjednávání o vládě se stalo nudnou součástí našich životů a podivná záliba redaktorů různých televizních kanálů nás týden co t&yacu

Na handicapované se zapomnělo

Už to tak vypadá. Před více než rokem schválila vláda a poté také Poslanecká sněmovna nový zákon o sociálních službách, na který lidé

Karlův most a z ostudy kabát

Rozhodl jsem se, že pojmu svoji letošní oslavu narozenin trochu jinak. Ne, strýčci ani tetičky se nemusí bát, určitě budou zase pozváni. Stejně jako v minulých letech bude i dost z&

Prohlášení Václava Krásy k aktuální politické situaci

Unie Prahy 4 je místní koalice tří politických stran KDU-ČSL, SNK-ED a US-DEU, které mě společně podporují v kandidatuře do Senátu. Dle dohody Unie Prahy 4 je KDU-ČSL subjektem